Návod k použití

Návod k použití vysoušečů

Vysoušeč připojte do zásuvky 230V/50Hz.

Provozní teplota je od +6°C do 36°C, optimální cca mezi 20-25°C.

U strojů řady WD na přední straně nastavte požadovanou vlhkost, v případě rychlého vysoušení vysoušení nastavte maximální hodnotu. U stroje WD70 není regulace součástí stroje v půjčovně, pracuje vždy na plný výkon a je určen pro teploty od +6°C.

Přístroj bude pracovat v cyklech, vždy namrazuje, následně automaticky odmrazuje.

V případě, že využíváte nádrže v zadní spodní části přístroje, tento se vypne po naplnění nádrže. Přístroj vypněte pomocí nastavení vlhkosti ( nastavte minimum ), opatrně vyjměte nádrž a vylijte ji. Nádrž zasuňte na původní místo a znovu nastavte maximální hodnotu.

Také je výhodné napojení hadicí, čímž zajistíte stálý neomezený provoz zařízení. U řady WD vyjměte prázdnou nádrž, našroubujte přiloženou přírubu na odtok a nasaďte pomocí rychlospojky hadici. U ostatních strojů nasuňte hadici na vývod v prostoru nádrře. Pozor: odtok je samospádem, musí být zajištěn odtok, hadice musí být položena na zemi a zavedeme do vhodného kanálku. Také lze přístroj postavit na stabilní vyvýšené místo ( na pračku, stůl, kuchyňskou linku atd. ) a hadici vložit do odpadu umyvadla apod.

Stroj WD70 i vybrané WD50 jsou vybaveny čerpadlem, hadici umístěte do libovolného místa kde bude kondenzát odveden ( kanál, odpadní přípojka, dřez apod. Dbejte na to, aby hadice byla umístěna tak, aby byla vždy volné průchodná a neměla možnost vypadnou z odtoku. Pak hrozí zatopení prostoru. Max. výška čerpání je 5m.

V případě postavení přístroje na vyvýšené místo je třeba zamezit jeho pohybu. Pokud je přístroj vybaven brzdou na kolech použijte ji, pokud ne, zvolte jiný vhodný způsob k fixaci přístroje.

Přístroj umístěte tak, aby bylo zajištěno volné proudění vzduchu kolem přístroje, nejlépe kruhovitě ve vysoušeném prostoru.

Teplota: Přístroje pracují efektivně od teploty 15°C, nejoptimálnější je teplota od 20 do 25°C.

Nevětrejte! Otevřením oken pouštíte do místnosti venkovní vlhkost a tím přestanete “tahat“ vlhkost z konstrukcí prostoru!

Transport vysoušečů: stroje se smí transportovat jen v pracovní poloze, nikdy se nesmějí pokládat na kterýkoliv bok. Položením by mohlo dojít k poškození agregátu. Při převozech zajistěte přístroj proti pádu.

Návod k použití zářivky na likvidaci plísní a bakterií

Lampu připojte do zásuvky 230V/50Hz.

Vyhněte se dlouhodobému pobytu v nasvětleném prostoru, omezte jej pouze na dobu vypnutí a zapnutí zářiče. V místnosti nesmí být žádné květiny a jiné živé organismy a živočichové. Hrozí jejich likvidace. Lampu používejte pouze v době, kdy osvětlovanou místnost nevyužíváte.

Lampa zlikviduje bakterie, plísně, jejich výtrusy. Účinek je dlouhodobý, nemusí být však trvalý. Společně s vysoušečem zabráníte úspěšně tvorbě plísní na zdech. Záření UV C

Návod k použití elektrických topidel

Topidlo připojte do zásuvky dle typu stroje, na 230V nebo 400V. Přístroj nikdy nezakrývejte a nestavte do vzdálenosti menší než 1m od hořlavých předmětů. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou, hrozí vážný úraz el. proudem. Nastavte požadovaný stupeň topení. Přístroj je vybaven termostatem.

Některé řístroje jsou vybaveny pojistkou proti přehřátí, v případě že pojistka stroj vypne, odpojte stroj od elektrické sítě a do otvoru RESET vsuňte odpovídající pevnou tyčinku, na kterou lehce zatlačte.

Každé topidlo je vybaveno štítkem s parametry.

Po ukončení topení neodpojujte topidlo od elektriky, musí dojít k jeho ochlazení. Stroj sám zapne ventilátor a vypne po potřebném ochlazení. Pak jej lze odpojit od přívodu elektriky. Připojeno musí zůstat alespoň 15 minut.

Návod k použití plynových a naftových topidel

Tento návod je součástí stroje – nalepen na kapotě stroje

Návod na použití vysavače

Vysavač je vhodný k vysávání všech pevných částic a vody do teploty 60°C, vyjma všech hořlavých, výbušných či jinak nebezpečných tekutin či pevných částic které se nesmí vysávat .

Vysavač lze připojit výhradně na schválený rozvod elektřiny s jističem.

Spouštění: poloha O: vypnuto; poloha I: prosté vysávání; poloha RA: elektromagnetické čištění – ukončí se samo, pak přepněte do další požadované polohy; A: automatické sepnutí pomocí připojeného spotřebiče ( vrtačka, bruska... )

Čištění – vždy výhradné při odpojení od elektřiny: horní část s motorem: kompresorem, vlhkým hadrem. Spodní část: kompresorem, vodou.

Před každým mokrým vysávání je nutné vysavač vyčistit a vyprázdnit zásobník na odpad.

Návod na použití čerpadla

Čerpadla jsou určena pro čerpání kalů, splašků, čisté vody, odpadní vody. Nejsou určena pro čerpání hořlavých, toxických a jinak nebezpečných látek a k provozu ve výbušném prostředí.

Připojení výhradně na schválený rozvod elektřiny s jističem. Přívodní kabel nesmí přijít do styku s zaolejovanou vodou nebo s vodou s obsahem uhlovodíků. Kabel nesmí být osově namáhán. Z zajištění a posuvu čerpadla slouží lano, které je součástí výpůjčky. Lano připojte pomocí dodané karabiny k ocelovému nosiči na čerpadlu. Provoz čerpadla se nesmí přerušit vícekrát jak 20x za hodinu. Čerpadlo nesmí běžet nasucho déle jak 20 vteřin. Čerpadlo musí být ponořeno zcela v čerpané kapalině.

Při manipulaci s čerpadlem jej vždy odpojte od eletrické energie.

Čerpadlo bezprostředně po použití je nutné propláchnou čistou vodou.

Hadici připojte pomocí dodaných hadicových spojek.

Teplota čerpaného média nesmí překročit 40°C.

Návod na použití větráků

Větráky jsou na 220V, používejte pouze k tomu určené zdroje. Do větráku nevsouvejte žádné předměty, může dojít k poranění.

Další návody ( vysoušeče řady DEH a MASTER ) poskytujeme na vyžádání při výpůjčce.

Nikdy neukládejte a nezapojujte kterékoliv elektrické zařízení do eletrických rozvodů pokud stojí kterýkoliv ze strojů na mokrém podkladu či podlaze, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!!

Všechna elektrická zařízení připojujte výhradně na rozvody odpovídající platným normám a bezpečnostním předpisům.

 

Stroje procházejí pravidelnou revizí, revizní protokol na vyžádání předložíme.

V případě jakéhokoliv dotazu na provoz kteréhokoliv zařízení nás neváhejte kontaktovat:

hotline 605 247 343

Doporučujeme

... z vlastní zkušenosti
Plošiny Knofl Autoservis Štrobl
Instalace Charvát Skiareal Pernink

Kontakt

Adresa
V Lužánkách 268/8
301 00 Plzeň

Telefon
+420 605 247 343